MARKBUD Sp. z o.o.

w Poddębicach


Ul. Targowa 7   99-200 Poddębice

telefon/fax 43 678 38 96

kom. 609 853 145

biuro@markbud-poddebice.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych

Wytwórnia firmy MARKBUD sp. z o.o. jest wydajną oraz nowoczesną maszyną, wytwarzającą mieszanki mineralno-asfaltowe na potrzeby rynku zarówno lokalnego jak i regionalnego.

Skontaktuj się z nami:
tel. 43 678-45-78
kom. 609-853-141
email: biuro@markbud-poddebice.pl
Wytwórnia przystosowana jest do produkcji wszystkich rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych:
  • asfalty lane oraz twardolane
  • mieszanki SMA
  • warstwy wiążące, wyrównawcze oraz wzmacniające z betonu asfaltowego
  • warstwy ścieralne z betonu asfaltowego
  • podbudowy z betonu asfaltowego
Dzięki pełnej automatyzacji procesu produkcyjnego, kontrolowanego przez system komputerowy, otrzymujemy produkty wyłącznie najwyższej jakości, które spełniają wszystkie normy oraz wymagania. W wyżej wymienionej wytwórni możliwy jest recykling nawierzchni. Ponadto zastosowanie filtru tkaninowego znacznie obniża zanieczyszczenie środowiska, co jest wynikiem konsekwentnych, proekologicznych działań firmy.






Certyfikat ZKP


Nasza oferta





Certyfikat wiarygodności




Stacja paliw


Poddębice, ul. Targowa 7

(w kierunku Byczyny)


WFOŚiGW w Łodzi


Copyright © 2006 - 2012 MARKBUD Sp. z o.o.